Välkommen till promicro.se
ELEKTRONIK , DATAUTVECKLING och PROGRAMMERING
lines
STARTSIDA
HÅRDVARA
Eletronik utveckling
Digital datainsamling
Analog datainsamling
Fluxgate magnetometer
PLD utveckling
PIC utveckling
Sensorer och Givare
Ex. på konstruktioner
MJUKVARA
PIC assemblering
C/C++ Win32/Linux
PROMICRO & PARTNERS
Historia / CV
Kontakta oss!
Företagslänkar
LÄNKAR
Hyr Nu!
www.itl.nu
www.combitron.se

Sensorer och Givare

Vår "egen" sensorspecialitet är sk fluxgate sonder som bygger på exitation av olinjära magnetiska element och vars utresultat är en oerhört känslig indikation på magnetiska fält från 0 Hz till 10 kHz.

Sonden kan användas som givare av mycket små rörelser hos små och stora (ferro-)magnetiska föremål.
Känsligheter mellan 0,01 - 1.000.000 nTesla kan uppnås med denna typ av fluxgate sond.

I samarbete med Ingengörsfirma Torsten Ljungström AB (som finns i samma hus) utvecklar vi system för mätning med tryckgivare och resistiva trådtöjningsgivare.
Copyright (C) 2002 promicro.se. All Rights Reserved. Last update: 2005-03-08.
Optimized for at least 800x600 resolution.