Välkommen till promicro.se
ELEKTRONIK , DATAUTVECKLING och PROGRAMMERING
lines
STARTSIDA
HÅRDVARA
Eletronik utveckling
Digital datainsamling
Analog datainsamling
Fluxgate magnetometer
PLD utveckling
PIC utveckling
Sensorer och Givare
Ex. på konstruktioner
MJUKVARA
PIC assemblering
C/C++ Win32/Linux
PROMICRO & PARTNERS
Historia / CV
Kontakta oss!
Företagslänkar
LÄNKAR
Hyr Nu!
www.itl.nu
www.combitron.se

PLD Utveckling

Vi innehar Alteras hela utvecklings system för PLD-kretsar =("programmable logic devices") vars användning ger små kraftfulla system.
I Alteras simulatorsystem kan man i förväg mycket enkelt verifiera och simulera sin konstruktion före applikation och leverans.

Om man noga tänker sig för kan man konstruera system där all logisk funktion läggs inne i PLD-kretsen och endast nödvändiga in/ut-funktioner "interfejsas" utanför. Med denna kunstruktionsmetodik kan man i efterhand med en omprogrammering mycket lätt uppgradera PLD-funktionen på det befintliga kretskortet och slipper omkonstruktion av detsamma.
Copyright (C) 2002 promicro.se. All Rights Reserved. Last update: 2005-03-08.
Optimized for at least 800x600 resolution.