Välkommen till promicro.se
ELEKTRONIK , DATAUTVECKLING och PROGRAMMERING
lines
STARTSIDA
HÅRDVARA
Eletronik utveckling
Digital datainsamling
Analog datainsamling
Fluxgate magnetometer
PLD utveckling
PIC utveckling
Sensorer och Givare
Ex. på konstruktioner
MJUKVARA
PIC assemblering
C/C++ Win32/Linux
PROMICRO & PARTNERS
Historia / CV
Kontakta oss!
Företagslänkar
LÄNKAR
Hyr Nu!
www.itl.nu
www.combitron.se

Örjan Billfors Curriculum Vitae (CV)

KORT PRESENTATION AV ÖRJAN BILLFORS och hans företag PROMICRO AB,SOLLENTUNA.

Efter att ha tagit studentexamen i Sollefteå 1959 flyttade jag till Stockholm där jag började studera elektroteknik på KTH.

Året 1963 - 64 praktiserade jag på FOAs mikrovågsavdelning och lärde mig mycket om signalteori och vågutbredning.

Under tiden aug 64 till maj 65 gjorde jag min värnplikt på radarmekanikerskolan på LV6 Göteborg. Tjänstgöringen innehöll mycket praktik i transistorteknik, mikrovågsteknik, felsökning på radar- stationer etc..

På hösten 1965 började jag mitt första jobb på Geofysiska Avdelningen på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som vid den tiden låg i Frescati, Stockholm. Relativt snart fick jag ansvara för den elektrotekniska instrumentutvecklingen med tidvis 11 - 12 personer under professor Sture Werner, känd geofysikerprofil sedan 30-talet i Sverige.

Från 1965 till ca 1970 utvecklade jag ett komplett flygburet datainsamlingssystem bestående av följande instrument:
»  -3 komponent magnetometer med en sond i planets stjärtkon.
»  -64-kanalig gammaspektrometer för thorium/uran malmprospektering.
»  -mångkanalig scanner för datainsamlingen och styrning av en (köpt) digital databandspelare.
»  -diverse kontroll och övervakningspaneler.

1969 blev jag av en kamrat ombedd att på fritiden utveckla en känslig hjärtsignalförstärkare och tillhörande simulator för medicinskt bruk. Dessa blev relativt framgångsrika varför jag kunde köpa in mig med 30% i ett företag som hette SONUS LABORATORIUM AB som tidigare hade sysslat med avancerade ljudförstärkare men nu uteslutande arbetade med medicinsk teknik.

I mitten av 70-talet köpte jag hela företaget och döpte om det till PROMICRO AB eftersom jag sedan en tid tillbaka hade sysslat med mikrodatorstyrda applikationer för data insamling, bearbetning och presentation.

1979 flyttade SGU till Luleå och Uppsala varför jag efter en kort övergångsperiod övergick till heltid i mitt eget företag: PROMICRO AB.

Därefter har jag i egen regi framgångsrikt drivit åtskilliga projekt inom magnetometri, meteorologisk datainsamling, mikrodatorteknik etc.. Typiskt för projekten har varit att jag tagit ett långsiktigt och totalt ansvar för instrumenteringen "från sond till datapresentation". Några referenser:
»  BIOSENSOR AB Sundbyberg
»  ITL AB Sollentuna
»  Met Inst. Uppsala Univ. Uppsala
»  Sensitron AB Farsta
»  Ericsson Kista
»  Kentele DATA AB Solna
»  TENAX AB Stockholm
»  SL Stockholm
»  Diagnosteknik AB Norrköping
»  EXENSOR TECH Lund
»  Servoindikator i Scand. Arboga

En specialitet som jag "ärvt" från SGU-tiden är naturligtvis mina kunskaper kring och hur sk "flux-gate"-sonder (och liknande) utvecklas och appliceras.

Under de senaste åren har två saker inträffat som förändrat min firmas innehåll.
Dels har min son utvecklats till en duktig programmerare och "webbmaster" och dels har min fru som är läkare ansvar för utförande och försäljning av vårdtjänster. Bägge är nu starkt engagerade som delägare i företaget och chefer för var sin "division".
Copyright (C) 2002 promicro.se. All Rights Reserved. Last update: 2005-03-08.
Optimized for at least 800x600 resolution.