Välkommen till promicro.se
ELEKTRONIK , DATAUTVECKLING och PROGRAMMERING
lines
STARTSIDA
HÅRDVARA
Eletronik utveckling
Digital datainsamling
Analog datainsamling
Fluxgate magnetometer
PLD utveckling
PIC utveckling
Sensorer och Givare
Ex. på konstruktioner
MJUKVARA
PIC assemblering
C/C++ Win32/Linux
PROMICRO & PARTNERS
Historia / CV
Kontakta oss!
Företagslänkar
LÄNKAR
Hyr Nu!
www.itl.nu
www.combitron.se

Fluxgate magnetometer

En av våra övriga specialiteter är magnetiska mätningar med sk fluxgate element.
Vi har under ett stort antal år utvecklat många olika typer av magnetiska sensorer för mätning av exvis magnetism i vätskor , magnetiska vibrationer i stora kärl och behållare, analys av magnetiska signaturer på passerande föremål osv.

Vår största standardprodukt är en handhållen magnetometer för att avsöka ferromagnetiska objekt i marken.
Därutöver har vi utvecklat många specialinstrument inom samma område. Fluxgate element ger i sådana instrument och applikationer en överlägsen känslighet, vida överstigande de sk hall-elementen.
Copyright (C) 2002 promicro.se. All Rights Reserved. Last update: 2005-03-08.
Optimized for at least 800x600 resolution.